List of Accepted 2016 Summer Interns


Name University Supervisor
GAO Yifan Beihang University Dr. L.Y. Wei
HAN Jing Beijing University of Posts and Telecommunications Dr. L.C.K. Hui
HONG Chenyang Harbin Institute of Technology Prof. T.W. Lam, Dr. H.F. Ting &
Dr. S.M. Yiu
YI Xiaodong Huazhong University of Science & Technology Dr. C. Wu
SUN Yuxin Nanjing University Dr. Z.Y. Huang
WEI Yadi Nanjing University Dr. Z.Y. Huang
GAO Ke Northwest Polytechnical University Dr. S.M. Yiu
CAO Kun Shandong University Dr. L.Y. Wei
MA Chenhao Shandong University Dr. R.C.K. Cheng
ZHANG Haowen Shandong University Prof. T.W. Lam, Dr. H.F. Ting &
Dr. S.M. Yiu
ZHANG Wenhua Shandong University Prof. W. Wang
HAN Minbiao Sun Yat-sen University Prof. F.C.M. Lau
WANG Chaoying Sun Yat-sen University Dr. S.M. Yiu
MAK Jeffrey Kelvin The University of Hong Kong Prof. T.W. Lam, Dr. H.F. Ting &
Dr. S.M. Yiu
ZHENG Hongyu Tsinghua University Prof. T.W. Lam, Dr. H.F. Ting &
Dr. S.M. Yiu
LI Zhiyang Wuhan University Dr. H. Cui
WEN Jing Wuhan University Dr. L.C.K. Hui
WU Zhiyong Wuhan University
(Self-financed Internship Program)
Prof. B.C.M. Kao
ZHOU Huiquan Wuhan University
(Self-financed Internship Program)
Dr. K.P. Chan
WANG Yilei Zhejiang Unversity Dr. C. Wu
YIN Yuning Zhejiang Unversity Dr. L.C.K. Hui